Skip links

Start projektu “Dobry Motyw”

Z przyjemnością informujemy o starcie projektu “Dobry Motyw” – programu profilaktycznego dla młodzieży realizowanego przez Fundację “Wypłyń na Głębię”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu „Dobry motyw” będą warsztaty muzyczne z młodzieżą w wieku 13-19 lat, zagrożoną niedostosowaniem społecznym, w tym zaangażowaniem w działania destrukcyjne i przestępcze oraz z nauczycielami z 4 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenów woj. śląskiego i małopolskiego. Projekt uwieńczy publiczna prezentacja utworów muzycznych powstałych w trakcie projektu w formie koncertów w miejscach nauki oraz publikacja teledysków w internecie.

Celem projektu jest:

1) poprawa umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli w zakresie prowadzenia młodzieżowych kół muzycznych poświęconych gatunkowi hip-hop.

2) poprawa umiejętności 40 osób w wieku 13-19 lat w zakresie tworzenia tekstów, ekspresji i muzyki w stylu hip-hop.

3) pozytywny odbiór twórczości młodzieży u 80 osób uczestniczących w prezentacjach twórczości 6 przyszkolnych kół muzycznych poświęconych gatunkowi hip-hop.

Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2020 r. w czterech szkołach z miast woj. śląskiego i małopolskiego (teren wybrany ze względu na najwyższe nasilenie przestępczości nieletnich w skali ogólnopolskiej). Grupą docelową będą nauczyciele z 4 szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 40 uczniów w/w szkół, którzy będą uczestniczyli w warsztatach muzycznych. Beneficjenci będą aktywnie zaangażowani w realizację projektu, poprzez świadome podejmowanie decyzji w zakresie ekspresji własnej twórczości.

Prosimy o kontakt placówki zainteresowane udziałem w projekcie “Dobry Motyw”:  fundacjawyplynnaglebie@gmail.com

Projekt “Dobry Motyw” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.