Skip links

Zmiana formuły projektu w związku z COVID-19

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 i sytuacją epidemiologiczną w Polsce informujemy, że jako organizatorzy jesteśmy zmuszeni zmienić formułę projektu. Projekt nie odbędzie się – tak jak dotychczas zakładano – w formie stacjonarnych warsztatów i koncertów w czterech placówkach. 

Działania w ramach projektu “Dobry Motyw” zostanie przeprowadzony zdalnie. Uwieńczeniem będzie profesjonalnie zrealizowany zapis wideo koncertu, który odbędzie się bez publiczności. W koncercie wezmą udział laureaci konkursu muzycznego. Zapis koncertu zostanie rozesłany do placówek z terenu województwa opolskiego i małopolskiego biorących udział w projekcie. oraz udostępniony na stronie www.dobrymotyw.pl. Teledyski przygotowane dla dwóch solistów lub grup (laureatów konkursu) zostaną udostępnione na stronie www.dobrymotyw.pl 

Projekt “Dobry Motyw” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.